Hur mycket el drar golvvärme i badrum

Hur mycket el drar golvvärme i badrum?

Det är en fråga som många ställer sig när de överväger att installera golvvärme i sitt badrum. För att göra det så enkelt och tydligt som möjligt för dig, tänkte vi bryta ned de faktorer som påverkar elförbrukningen för golvvärme.

Typ av golvvärme

För det första är det viktigt att känna till att det finns olika typer av golvvärme, vilka drar olika mängder el. Elgolvvärme är den vanligaste varianten, men det finns också vattenburen golvvärme som är kopplad till fastighetens värmesystem.

Isolering och yta

Elförbrukningen för golvvärme i badrum beror också på isoleringen och ytan i badrummet. Om badrummet är välisolerat, kommer det att kräva mindre el för att bibehålla en behaglig temperatur. Större ytor kräver också mer energi än mindre, så storleken har en roll i hur mycket el golvvärmen drar.

Typ av golvvärme Elförbrukning per kvm Genomsnittlig årskostnad
Elgolvvärme 50-100 kWh/m² 600-1200 kr
Vattenburen golvvärme 20-50 kWh/m² 300-600 kr

Användning och temperatur

Självklart är även elförbrukningen beroende av hur mycket golvvärmen används och vilken temperatur du väljer att ha i badrummet. En högre temperatur kommer att kräva mer el, medan en lägre temperatur drar mindre.

Tips för att minska elförbrukningen

För att minska elförbrukningen och därmed även kostnaderna för golvvärme i badrum, här är några tips:

  • Använd en termostat för att kontrollera temperaturen.
  • Se till att badrummet är välisolerat.
  • Välj en energieffektiv variant av golvvärme.
  • Var sparsam med användningen, till exempel att stänga av golvvärmen när du inte är hemma.

Sammantaget kan elförbrukningen för golvvärme i badrum variera en hel del beroende på flera faktorer, såsom typ av golvvärme, yta, isolering och användning. Med rätt val och goda vanor kan du dock hålla kostnaderna och energiförbrukningen nere.