Hur mycket är en dollar?

dollar123

Om du skall göra “the grand tour” i USA från östkust till västkust, bekymrar du dig kanske över hur många dollar du får för dina svenska kronor. Det avgörs helt och hållet av den växelkurs som gäller när du köper dina dollar. Vad är då en växelkurs? Jo, en växelkurs visar bytesförhållandet mellan två länders valutor. Låt oss anta att du får betala 10 kr för en dollar. Om exempelvis en amerikan vill köpa svenska kronor för sina dollar, får han eller hon då betala en dollar för att få tio kronor. Vi bortser från växlingsavgiften. Omvänt får en svensk en tiondels dollar eller tio cent för en krona. 

Hur mycket är en dollar värd idag?

Värdet på en dollar i förhållande till den svenska kronan varierar dag för dag och timme för timme. I Sverige har vi idag en flytande växelkurs i förhållande till andra valutor. Olika marknadsförhållande som handelsbalans, räntor mm avgör kronans värde. Det har funnits tider då vi i Sverige har tillämpat fasta växelkurser. Men det förhållandet upphörde i början av 1990-talet. Hur mycket är en dollar värd i svenska kronor den 15 augusti 2022? Om du vill köpa en dollar fick du denna dag betala 10,39 kronor.

Vad betyder det då för en svensk hur mycket en dollar är värd? Om du ska åka till USA på semester och dollarns värde ökar, kan din resa bli dyrare än du räknat med. Förutsatt att du inte köpt dina dollar i förväg. Om du är företagare och säljer produkter till USA kan du få en fördel vid en ökad dollarkurs. Om du satt dina priser i dollar, så får du ut fler svenska kronor än tidigare. 

Hur mycket är en miljon dollar?

Om du äger en miljon dollar och vill växla dem till kronor, får du ut nästan 10,4 miljoner i svenska kronor.