Aegirbio Forum – svängigt på aktiemarknaden

stockmarket1

Aegirbio är ett diagnostikbolag som är verksamma inom läkemedelsbranschen och är specialiserade inom forskning och utveckling av läkemedel. Det finns ett fåtal forum som berör just Aegirbio och där man kan diskutera huruvida bolaget ligger till vad gäller aktiemarknaden och även ta del av andras åsikter. 

Snabbfakta om Aegirbio Forum:

Vad?Aegirbio, diagnostik inom läkemedelsbranschen
Var?Huvudkontor i Sverige
Årtal?Grundades 14 oktober 2019
Syfte?Forskning och utveckling av läkemedel

Aegirbio går från kursraket – till kursras

Den 2 maj 2022 rusar Aegirbio på börsen eftersom bolaget erhållit ett CE-märknings- godkännande för Viraspec självtest och därmed skjuter aktien rakt upp i höjden. Dessvärre faller allt med ett stort pladask då försäljningen av Aegirbios test för Covid19 tillfälligt stoppas den 10 november 2022. Ett störtdyk som får många aktieägare att fäkta med armarna för att lyckas hålla sig kvar över ytan, speciellt de som har satsat en större summa pengar.

Aegirbio på Flashback

Om man som nyfiken besökare tittar in på Flashback för att se hur folk resonerar kring Aegirbio och dess aktier blir man ganska snart införstådd med att det råder en viss oro, osäkerhet och en hel del missnöje i de olika trådar som finns att följa. Allt detta tycks alltså bero på den rasande och osäkra aktien. Det verkar finnas väldigt lite förtroende kvar för Aegirbio och dess ledning och anledningen är naturligtvis att folk har förlorat en del eller en hel del pengar på aktierna. Flashback anses kanske inte vara en alltför seriös sida och man bör nog därför ha i beaktande att en del hellre risar än rosar, men trots allt får man ju ändå en inblick i hur andra tänker och känner vilket kan göra det väl värt att titta in.

Aegirbio – Avanza Forum

Avanzas Forum stängdes plötsligt och abrupt ner i december 2021. Förklaringen lyder som sådan; “Forumet har växt kraftigt i antal användare och innehåll de senaste åren, samtidigt är tjänsten byggd på äldre teknik” (Rikard Josefson, vd på Avanza). Det tekniska underhållet blev alltså till ett väldigt resurskrävande jobb. En öppning av det omdiskuterade forumet förväntades under våren 2022 men har fortfarande (november 2022) inte dykt upp, så den som är ute på nätet och försöker hitta Avanzas aktieforum får nog istället surfa på “svallvågorna” som följde efter dess stängning. 

Aegirbio – Analys och riktkurs

Analysen kring Aegirbio ser ut att visa en svag utveckling innanför en fallande trendkanal på medellång sikt vilket ökar pessimismen bland investerare och det till följd indikerar ytterligare kursnedgång för Aegirbio.

Aegirbio – Nyheter Covid19

Aegirbios test för Covid19 försäljningsstoppas efter att man upptäckt allvarliga brister hos tillverkaren. När detta blir nyheter rasar aktien på börsen kraftigt.

Aegirbio – Pressmeddelande

I ett pressmeddelande 22-10-27 meddelar Aegirbio att bolagets interim CFO Patrik Gotthard valt att lämna sitt uppdrag på egen begäran. Aegirbio utser därmed istället Jonas Persson att axla rollen, per omgående. Sökandet efter en ny, permanent CFO pågår fortfarande.

Aegirbio – Rapport (2020-01-01 – 2021-01-01)

 • Intäkter : 0,  13                                                
 • Bruttoresultat :  -7,    6
 • Rörelseresultat :  -9,  -79
 • Nettoresultat :    -9,   -91
 • Vinst per aktie : -0.61,  -5,48
 • Föreslagen utdelning :  0,00  0,00
 • Omsättningstillgångar :  52,   404
 • Summa eget kapital och skulder :  52,   404
 • Anläggningstillgångar : 40,  336
 • Omsättningstillgångar :  10,  59
 • Summa tillgångar : 52,  404
 • Eget kapital : 47,  370
 • Skulder : 6,  34
 • Summa eget kapital och skulder : 52,  404

Aegirbios framtid

Aegirbios framtid kan ses som, till viss del, osäker för bolagets aktieinvesterare då det har svängt både högt och lågt i flera omgångar vad gäller aktiens värde och så klart skapar det misstro bland många. Man kan dock aldrig vara helt säker på utvecklingen, speciellt som en investering på aktiemarknaden väl ändå alltid har varit, och alltid kommer att vara, en risk oavsett hur dagsläget ser ut eftersom det kan svänga ganska kraftigt från dag till dag. 

Att satsa stort kanske inte är att rekommendera den närmaste tiden, kanske inte ens på lite längre sikt. En liten slant kanske man ändå skulle våga satsa, men som med så mycket annat, gäller det att ha huvudet på skaft och gärna lite is i magen. Är man nybörjare inom aktievärlden kan man alltid hitta sidor på nätet som ganska lättfattligt visar vägen utan att krångla till det alltför mycket.