Får man semesterdagar när man är sjukskriven

Får man semesterdagar när man är sjukskriven?

Att vara sjukskriven kan ge en del huvudbry när det gäller alla regler och rättigheter. En vanlig fråga som dyker upp är ”får man semesterdagar när man är sjukskriven?” Svaret på denna fråga kan vara lite klurigt, men låt oss ta en närmare titt på detta ämne och ge dig svaret du behöver.

Semesterlagen Sjukdom Semesterdagar
Vanliga regler Ingen påverkan Full semester
Särskilda regler Långvarig sjukdom byten
Semesterersättning Aktuellt vid sjukdom Utbetalning
Avtal Kollektivavtal Individuellt avtal

Semesterlagen och sjukskrivning

Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till betald semester, oavsett om man är sjukskriven eller ej. Reglerna varierar dock något beroende på om du är kort- eller långtidssjukskriven.

Korttidssjukskrivning

Om du är korttidssjukskriven, det vill säga mindre än 14 dagar i sträck, har du rätt att ta ut dina semesterdagar precis som vanligt. Du anses då vara tillgänglig för arbete och kan därför åtnjuta din ledighet i enlighet med semesterlagen.

Långtidssjukskrivning

För den som är långtidssjukskriven, det vill säga mer än 14 dagar i sträck, gäller lite andra regler. Om du är långtidssjukskriven och vill ta ut semester under sjukskrivningen måste du komma överens med din arbetsgivare om detta. Om ni har kommit överens kan du ta ut semester trots att du är sjukskriven.

Flytta eller byta semesterdagar

Om det visar sig att du inte kan ta ut dina planerade semesterdagar på grund av sjukdom har du möjlighet att flytta eller byta dina semesterdagar. Detta ska ske efter överenskommelse med din arbetsgivare, och du har rätt att ta ut dina bytta eller flyttade semesterdagar vid ett senare tillfälle.

Personliga avtal och regler

Reglerna kring semesterdagar och sjukskrivning kan skilja sig åt beroende på om man omfattas av ett kollektivavtal eller har individuella avtal med sin arbetsgivare. Det är därför viktigt att du granskar ditt eget avtal och tar reda på vilka regler som gäller för ditt specifika fall.

Så, får man semesterdagar när man är sjukskriven? Svaret är ja, men det kan finnas specifika regler och undantag att ta hänsyn till. Se till att förstå dina rättigheter och diskutera dina önskemål med din arbetsgivare för att säkerställa en smidig process.